Realizacja projektu:

Usprawnienie procesów w firmie architektoniczno – urbanistycznej w celuzwiększenia odporności na COVID-19 i podobne kryzysy w przyszłości orazpodniesienia konkurencyjności …