Realizacja projektu:

Usprawnienie procesów w firmie architektoniczno – urbanistycznej w celu
zwiększenia odporności na COVID-19 i podobne kryzysy w przyszłości oraz
podniesienia konkurencyjności …