Magdalena Fajkosz

mgr inż. arch.
członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów

nr MP-1561

tel. kom. 501 398 053
fajkosz@mc2studio.com.pl

Magdalena Czechowska

mgr inż. arch.
członek byłej Południowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach

nr KT-376

tel.kom. 501 715 301
czechowska@mc2studio.com.pl

 

Dorota Borowiec-Ruśkowska

mgr inż.
specjalista do spraw zagadnień przestrzennych, ochrony przyrody i krajobrazu, projektant zieleni

tel. kom. 728 953 721
borowiec@mc2studio.com.pl

Joanna Woszczenko

mgr inż.
specjalista do spraw zagadnień przestrzennych i środowiskowych

tel. 12 656 61 48
woszczenko@mc2studio.com.pl

Paulina Gębczyńska

mgr inż. arch.
specjalista do spraw architektury

tel. 12 656 61 48
gebczynska@mc2studio.com.pl

Karol Koska

mgr inż.
specjalista do spraw zagadnień przestrzennych

tel. 12 656 61 48
ksiwek@mc2studio.com.pl