Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządami gminnymi przy sporządzaniu aktów prawa miejscowego, w projektowaniu urbanistycznym oraz ocenach możliwości realizacji inwestycji.

Na zlecenie samorządów gminnych opracowujemy:

 • projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany
 • projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany
 • analizy zasadności przystapienia do opracowania planów miejscowych

Inwestorom indywidualnym oraz kancelariom prawnym oferujemy także:

 • opinie i analizy urbanistyczne
 • doradztwo w sprawach związanych z planowaniem przestrzennym w tym dotyczące zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • kontrole procesu przekwalifikowania gruntów na cele budowlane w planach zagospodarowania przestrzennego
 • analizy możliwości realizacji inwestycji w związku z ustaleniami aktów prawa miejscowego

mgr inż. arch. Magdalena Czechowska, z rekomendacją byłej Południowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach do członkostwa w Gminnych Komisjiach Architektoniczno-Urbanistycznych, jest członkiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Krakowie oraz Gminnych Komisji min. w Nowym Wiśniczu i Gminie Bochnia.

Nasi zleceniodawcy to m.in.:

 • Urząd Miasta Bochnia
 • Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
 • Urzad Miejski w Krzeszowicach
 • Urząd Miejski w Sułkowicach
 • Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 • Urząd Gminy Stara Biala
 • Urząd Gminy Nawojowa
 • Urząd Gminy Nowy Wiśnicz
 • Urząd Gminy Lipowa
 • Urząd Gminy Garbów
 • Urząd Gminy Biała
 • Urząd Gminy Jabłonka
 • ORLEN S.A.
 • ENERGOPROJEKT Kraków S.A.
 • INSTAL Kraków S.A.
 • Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o.
 • STP INVESTMENT S.A.
 • Teva Oprations Poland sp. z o.o.
 • Kancelaria Prawna Elżanowski Cherka & Wspólnicy
 • Kancelarie Radców Prawnych Araszkiewicz&Modro
 • Linklaters C.Wiśniewski i Wspólnicy Sp. k.
 • inwestorzy indywidualni