REALIZACJA PROJEKTU PN: "Usprawnienie procesów w firmie architektoniczno - urbanistycznej w celu odporności na COVID-19 i podobne kryzysy w przyszłości oraz podniesienia konkurencyjności" ze środków:

Opis Projektu

Sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19